Szczegóły

Tytuł artykułu

Tajna szkoła w Generalgouvernement 1939–1945. Studium przypadku — Gmina Krzeszowice (Underground education in the Generalgouvernement: A case study of Krzeszowice)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2015

Numer

LXVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×