Szczegóły

Tytuł artykułu

The Grammatical Treatise Al-Mufaṣṣal fī ṣan‘at al-i‘rāb of Abū al-Qāsim az-Zamašarī (died 1144 A.D.) – a Masterpiece of Arab Grammar

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×