Szczegóły

Tytuł artykułu

The Churches of Damascus according to Ibn ‘Asākir (d. 1176). The Destruction of the Church of St. John the Baptist by Caliph Al-Walīd I

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×