Szczegóły

Tytuł artykułu

Al-Ǧāḥiẓ and ‘Abd al-Ǧabbār on the Necessity of Imamate. A Note on the Fate of Mu‘tazilite Political Ideas

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×