Szczegóły

Tytuł artykułu

The Competing Canons of Ānandghan. Eighteenth-century Brajbhasha Poetry in Manuscript Circulation

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×