Szczegóły

Tytuł artykułu

Фоно-метрические расстояния между азербайджанским и другими тюркскими языками с точки зрения типологии его звуковых цепочек.

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×