Szczegóły

Tytuł artykułu

How to Distinguish between Non-existing Entities? Dharmakīrti and Prajñākaragupta on Universals as Objects of Knowledge

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×