Szczegóły

Tytuł artykułu

Descriptions of “Feeling” (vedanā) , “Ideation” (saṃjñā), and “the Unconditioned” (asaṃskṛta) in Vasubandhu’s Pañcaskandhaka and Sthiramati’s Pañcaskandhakavibhāṣā

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×