Szczegóły

Tytuł artykułu

Tantric Exposition of the Dependent Origination according to the Caṇḍamahāroṣaṇatantra , Chapter XVI: pratītyasamutpāda-paṭala

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×