Szczegóły

Tytuł artykułu

Late Appearance of Early Arab Cartography. A 19th C. Manuscript Map by Az-Zayyānī: Its Toponymy and Its Vision of the World

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×