Szczegóły

Tytuł artykułu

An Alternative Insight into the First Centuries of Islam on the Iberian Peninsula – Problems of Historiographic Sources Concerning the Early Islamic History of Al-Andalus

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×