Szczegóły

Tytuł artykułu

Yosef Garfinkel, Saar Ganor and Michael Hasel, Footsteps of King David in the Valley of Elah. Sensational Discoveries in Biblical Archaeology

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×