Szczegóły

Tytuł artykułu

A Vision of Homeland on the Basis of Imil Habībī’s Novel Al-Waqā’i῾ al-ġarība fī iẖtifā’ Sa‘īd Abī an-Naḥs al-Mutašā’il

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×