Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Anna Krasnowolska, Mythes, croyances populaires et symbolique animale dans la littérature persane, Paris 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×