Szczegóły

Tytuł artykułu

On the Third International Conference of Oriental Studies Exploring Languages and Cultures of Asia. Prof. W. Kotwicz in Memoriam, Cracow 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×