Szczegóły

Tytuł artykułu

Materials Related to Mongolian Maps and Map Studies Kept at Prof. W. Kotwicz’s Private Archive in Cracow

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×