Szczegóły

Tytuł artykułu

Yousef Sh’hadeh, Linguistic Deviation and the Tendency Towards ColloquialArabic in Naǧīb Maḥfūẓ’s Novel Al-Liṣṣ wa-al-kilāb (The Thief and the Dogs)

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×