Szczegóły

Tytuł artykułu

Ishaq Tijani Male Domination, Female Revolt. Race, Class, and Gender in Kuwaiti Women’s Fiction, Leiden–Boston 2009

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×