Szczegóły

Tytuł artykułu

Fahras mahṭūṭāt Maktabat al-Azhar aš-Šarīf. Al-Maṣāḥif. cUlūm al-Qur’ān. Al-Qirā’āt. At-Tafsīr, [Al-Qāhira] 1435 h. – 2013 m.

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×