Details

Title

Marek I. Baraniak , Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami. Krytyczna edycja tekstu z manuskryptu M 1106 z analizą egzegetyczno-hermeneutyczną i tłumaczeniem, Warszawa 2013

Journal title

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Yearbook

2014

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3545
×