Szczegóły

Tytuł artykułu

Rafał Rosół, Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen, Frankfurt a/M 2013

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×