Szczegóły

Tytuł artykułu

The Army’s Growing Influence in Iraqi Politics (1937–1939)

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×