Szczegóły

Tytuł artykułu

Iwona Król, Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciukontrastywnym, Kraków 2013

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×