Szczegóły

Tytuł artykułu

Doomed by Hope. Essays on Arab Theatre, edited by Eyad Houssami,London 2012

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×