Szczegóły

Tytuł artykułu

The Late Ming Chinese Lulongsai lüe (盧龍塞略) and the Peculiarities of the Reconstruction of its “Translation” Chapter

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×