Szczegóły

Tytuł artykułu

Tibetan Part-of-speech Conundrums: maṅ and yun riṅ

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×