Szczegóły

Tytuł artykułu

The role of iron regulatory proteins in the control of iron metabolism in mammals

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×