Szczegóły

Tytuł artykułu

ALLEA Statement on the Future Patent System of the European Union

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2011

Numer

No 3

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×