Szczegóły

Tytuł artykułu

Virtual screening strategies in drug design – methods and applications

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×