Szczegóły

Tytuł artykułu

Japanese Manuscripts and Woodblock Prints from Premodern Era: Reading Versions of Mujū’s Shōzaishū (A Collection of Sacred Assets)

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×