Szczegóły

Tytuł artykułu

Homology modeling deduced tridimensional structure of Bacillus thuringiensis Cry1Ab18 toxin.

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×