Szczegóły

Tytuł artykułu

Iraqi Historiography in the 20th Century: Remarks on the Contribution of ʿAbbās al-ʿAzzāwī (d. 1971)

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×