Szczegóły

Tytuł artykułu

Politics, Absurd and Grotesque in Nağīb Maḥfūẓ’s Theatrical Plays

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and The Publishing House ELIPSA

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×