Szczegóły

Tytuł artykułu

The Image of the World in Polish and Arabic Proverbs as a Contribution to Research in the Field of Comparative Paremiology – a Preliminary Outline

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×