Szczegóły

Tytuł artykułu

Identification and characterization of genes connected with flower morphogenesis in cucumber.

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×