Szczegóły

Tytuł artykułu

Die Konzeption der Nachahmung des Westens (al-iqtibās ‘an al-Ḡarb) in Aqwam al-masālik fī ma‘rifat aḥwāl al-mamālik von H̠ ayr ad-Dīn at-Tūnusī

Tytuł czasopisma

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0080-3545
×