Szczegóły

Tytuł artykułu

Session I: Plant differentiation (organogenesis and somatic embryogenesis)

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2012

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×