Szczegóły

Tytuł artykułu

Agriculture and GMOs: challenges past and present.

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×