Details

Title

Stanowisko uczestników konferencji władz wydziałów kształcących na kierunkach pedagogicznych w publicznych szkołach wyższych

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2011

Numer

Tom 34

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identifier

ISSN 0137-9585
×