Szczegóły

Tytuł artykułu

Stanowisko uczestników konferencji władz wydziałów kształcących na kierunkach pedagogicznych w publicznych szkołach wyższych

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×