Szczegóły

Tytuł artykułu

Annotating a non-model plant genome – a study on the narrow-leafed lupin.

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×