Szczegóły

Tytuł artykułu

„Po życie sięgać nowe…” Teoria a praktyka edukacyjna. VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń, 20–21.09.2010 roku

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×