Details

Title

Uniwersytet jako przedmiot badań pedagogicznych – stan obecny i możliwości dalszych eksploracji

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2011

Numer

Tom 34

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identifier

ISSN 0137-9585
×