Szczegóły

Tytuł artykułu

Neoliberalizm a edukacja obywatelska – koncepcja badań własnych w aspekcie porównawczym

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×