Szczegóły

Tytuł artykułu

H. Čerwinkowá i D.B. Gołębniak (red.), Badanie w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2010, s. 502

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×