Szczegóły

Tytuł artykułu

E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Karków 2010, s. 356

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×