Szczegóły

Tytuł artykułu

B. Śliwerski (red.), Pedagogika, tom I: Podstawy nauk o wychowaniu, s. 446; tom II: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, s. 523; tom III: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, s. 389; tom IV: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, s. 515. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006–2010

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×