Szczegóły

Tytuł artykułu

Studia doktoranckie w systemie szkolnictwa wyższego i w społeczeństwie wiedzy: komu i do czego potrzebne są studia doktoranckie na kierunku/w dyscyplinie Pedagogika

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

doctoral education PhD in Pedagogy ; critical mass ; interdisciplinarity ; internationalization

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstrakt

In this text is taken the issue of doctoral studies as the highest level of formal education as well as the first stage of their research careers. Use the category of “critical mass” I put questions about the PhD program in the discipline of Pedagogy. One of the context of analysis of “critical mass” is the number of the pedagogy students I and II degree and the social contexts of education as well as employability qualified pedagogs. Then, I ask, who and why needs a PhD in pedagogy. At the end I discuss the European trends in doctoral education with comparing it to the dominance the administrative and bureaucratic approach to doctoral studies in Poland.

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×