Szczegóły

Tytuł artykułu

Studia doktoranckie w systemieszkolnictwa wyższego i w społeczeństwie wiedzy: komu i do czegopotrzebne są studia doktoranckie na kierunku/w dyscypliniePedagogika

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

No 36

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Typ

Artykuły

Identyfikator

ISSN 0137-9585

×