Details

Title

Reforma uniwersytetów amerykańskich– czas przetrwania

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2013

Numer

Tom 36

Publication authors

Keywords

academic capitalism ; managers as presidents ; profit-oriented universities ; strategy of financial revolution

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×